Trusted advisors in corporate finance
Trusted advisors in corporate finance

Financieel & strategisch advies

Uw trusted advisor

Heeft u als ondernemer, aandeelhouder of bestuur nood aan financieel en strategisch advies? We zetten graag onze expertise voor u in. Als luisterend oor, kritische gesprekspartner of creatieve problem solver.

VANREYBROUCK Corporate Sept2019 9 I7 A7702

Klankbord voor het bestuur

Als board advisor vormen we een klankbord waarbij we onze kennis en ervaring ten volle benutten. We maken in het bijzonder het verschil wanneer overnamedossiers, complexe financieringsvraagstukken, joint-ventures of herstructureringen op tafel komen.

Bemiddelaar tussen aandeelhouders

We adviseren en bemiddelen in aandeelhouderskwesties. We adviseren familiale ondernemingen bij de opvolging tussen generaties of bij de overdracht naar niet-familiale aandeelhouders. Bij conflicten kunnen we zowel bemiddelen tussen partijen als de individuele aandeelhouders bijstaan.

Beroep doen op een trusted advisor?
Contacteer ons
VANREYBROUCK 2021 191 A3618 WEB